Zpět na kategorii: ?ervená vína

Wine Spectator


Bodové hodnocení vín ?asopisu Wine Spectator.

Související kategorie:
?asopis Wine Spectator sestavuje sv?j vlastní žeb?í?ek hodnocení vín podobn? jako Parker skóre, i zde se jedná o stupnici od 50ti do 100 bod?, kde 100 bod? znamená nejlepší víno. Rozmezí se interpretuje následovn?

  • 95 až 100 bod? Klasická vína.
  • 90 až 94 Vynikající vína.
  • 85 až 89 Velmi dobrá vína.
  • 80 až 84 Dobrá vína.
  • 75 až 79 Ucházející.
  • 74 a mén? Nedoporu?uje se.