Zpět na kategorii: Ho?ká ?okoláda

Ocen?ní AoC


Získala ?okoláda ocen?ní Academy of Chocolade?

Související kategorie:

Academy of Chocolate je oborová organizace, která se v?nuje propagaci kvality ?okolád. Ud?luje každoro?n? ocen?ní v n?kolika kategoriích.


Tato sout?ž je provád?na degusta?ní formou, kandidující produkty musí splnit ur?itá kritéria. Porotu tvo?í uznávaní odborníci. Po?ádá se každoro?n? v n?kolika kategoriích se ud?luje zlatá, st?íbrná a bronzová medaile.