Zpět na kategorii: Respirátory pro sport

Designový vzheld


Klasický funk?ní design respirátoru nebo roušky nemusí byt vhodný.

Související kategorie:

Pro mnoho aktivit nemusí být klasický design masky nebo pracovního respirátoru vhodný. Nap?íklad pro pohyb po m?st? v dob? smogu nebo sport. Pokud respirátor vypadá jako šátek je to velké plus pro praktickou použitelnost.