Zpět na kategorii: Respirátory pro sport

Nastavení velikosti


Nastavení slouží pro pevn?jší uchycení respirátoru.

Související kategorie:

Nastavení velikosti se zde hodí daleko více než u jednorázových pracovních respirátor?. Pokud existuje universální nastavení velikosti, je možné respirátor p?izp?sobit vaší konkrétní velikosti. U opakovan? využívaných respirátor? pro sport, je m?žete nap?íklad n?komu p?j?it , nebo docílit lepšího t?sn?ní pro aktuální situaci.