Zpět na kategorii: Sítě do oken

Filtrace PM1


Ǔčinnost filtrace pro částice menší než 1 mikrometr.

Související kategorie:

Toto je nejmenší běžně uváděná a měřená velikost částic. Také nejmenší velikost se kterou počítají hygienické limity. indikuje koncentraci smogu a pevných částic z diselových motorů. Měření probíhá při určitém průtoku vzduchu zde při průtoku 1.2 l/min na vzorku rozměrů 30cm x 30 cm . Pokud by rychlost proudění byla vyšší, mohlo by se to projevit poklesem účinnosti některých druhů filtrace (hlavně elektrostatické).

Protože částice této velikosti jsou pro lidské zdraví zdaleka nejškodlivější, je jejich filtrace nejvýše důležitá.