Zpět na kategorii: Ho?ká ?okoláda

Odr?da


Odr?da kakaových bob?. Jsou dv? základní v?tv? Criollo (kvalitn?jší) a Forastero (b?žná)

Související kategorie:

Existuje více druh? kakaových bob?. Dv? základní v?tve odr?d jsou Forastero a Criollo.


Criollo
je pro svou chu? cen?no daleko více, ale jeho rostlina je daleko choulostiv?jší a náro?n?jší. Navíc má malé výnosy. Proto p?edstavuje pouze malé procento sv?tové sklizn?.


Forastero p?edstavuje až 90procent sv?tové sklizn?.


Další odr?dy jsou bu? odvozeny od jedné z nich, nebo se jedná o k?ížence. M?žeme ale také narazit na zvláštní a unikátní odr?dy.


Nejvíce je cen?na odr?da Chuao (z podskupiny Criollo), která se navíc p?stuje pouze na jednom míst?.


Odr?dy odvozené od odr?dy Criollo

  • Porcelana
  • Chuao

Odr?dy odvozené od odr?dy Forastero

  • Arriba
  • Amelonado


K?ížencem odr?d Criollo a Forastero je Trinitario.