Zpět na kategorii: Respirátory pro sport

Mechanická filtrace


Filtrace částic se odehrává pouze na mechanickém principu.

Filtrační média respirátorů nezachytávají částice pouze mechanicky, pomáhají si elektrostatickým nabitím. Toto řešení má jednak výhody v podobě vyššího záchytu při nižším dýchacím odporu, má ale i velké nevýhody. Hlavní nevýhodou je omezená doba použitelnosti filtru daná postupnou ztrátou elektrostatického náboje. Relativně méně to vadí u jednorázových produktů, u opakovaně používaných filtrů se jedná ale o fatální nedostatek. Norma EN 149 testuje na 20min užití, jak filtrační schopnost vypadá potom je různé.

Někteří výrobci napomáhají lepším dezinfekčním nikoliv filtračním vlastnostem tak, že přidávají do materiálu roušky těkavá chemická činidla nebo nanočástice stříbra a pod. To pochopitelně popírá účel roušky jako ochrany proti vdechování nežádoucích substancí.

Související články

Další články
 • Respirátory pro sport

  Funkce respirátorů a roušek proti pevným částicím

  Existuje řada situací a míst, kde se vyskytuje zvýšená koncentrace prachových částic proti kterým je dobré se nějak chránit. Jedná se o prach ve městě, zejména z intenzivní dopravy a průmyslové činnosti, aerosoly pesticidů z postřiků polí, parků a železničních svršků, viry a bakterie, prach způsobený pracovní činností spalovacími procesy...

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  23:17 15.05.2016