Zpět na kategorii: Ho?ká ?okoláda

Ru?n? vyráb?ná


Zjednodušující pojem pro malosériovou výrobu s ur?itými atributy

Související kategorie:

"Ru?ní výroba" je v p?ípad? ?okolády termín používaný pro výrobu pouze definovanými procesy z kakaových bob?. T?mito kritérii se ?ídí nap?íklad oborová organizace Academi of Chocolate.Spln?ní tohoto pojm? zahrnuje

  • Bez jiných tuk? než kakaové máslo.
  • Minimální obsah kakaa pro tmavou ?okoládu 60 %, pro mlé?nou 30 %.
  • Surovina, tj. kakaové boby mají jasný p?vod a šetrné zacházení.
  • Neobsahuje žádné um?lé p?ísady zejména vanilín, dochucovadla, barviva, konzervanty.