Zpět na kategorii: Respirátory pro sport

?istota


Mikrobiální ?stota samotného produktu. Požadavek normy EN 14683.

Norma EN 14683 požaduje aby mikrobiální kontaminace masky nep?esahovala 30 cfu/g . Pokud je dosaženo nižších hodnot tím lépe.