Zpět na kategorii: Respirátory pro sport

Vod?odolnost


Odolnost proti pr?niku vody (splash resistance) o ur?itém tlaku požadavek normy EN 14683

Odolnost masky proti pr?niku vody. Maska pro spln?ní normy EN 14683 (použití v medicín?) musí být sholná odolat ur?itému vodnímu sloupci.

Požadavek normy EN 14683 na stupe? IIR je min 16 kPa tj. 120 mm Hg .

Související články

Další články
 • Respirátory pro sport

  Funkce respirátor? a roušek proti pevným ?ásticím

  Existuje ?ada situací a míst, kde se vyskytuje zvýšená koncentrace prachových ?ástic proti kterým je dobré se n?jak chránit. Jedná se o prach ve m?st?, zejména z intenzivní dopravy a pr?myslové ?innosti, aerosoly pesticid? z post?ik? polí, park? a železni?ních svršk?, viry a bakterie, prach zp?sobený pracovní ?inností spalovacími procesy...

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  23:17 15.05.2016