Zpět na kategorii: Respirátory pro sport

Průnik médiem


Kolik procent částic projde filtračním médiem masky.

Jak je kvalitní samotné filtrační médium masky. Požadavek EN 149.

Maximální povolené průniky při průtoku vzduchu 95 l/min zkoušeno aerosolem NaCl a aerosolem Parafínového oleje.

Třída maskyCelkový průnik
FFP120 %
FFP26 %
FFP31 %