Zpět na kategorii: Respirátory pro sport

Pr?nik médiem


Kolik procent ?ástic projde filtra?ním médiem masky.

Jak je kvalitní samotné filtra?ní médium masky. Požadavek EN 149.

Maximální povolené pr?niky p?i pr?toku vzduchu 95 l/min zkoušeno aerosolem NaCl a aerosolem Parafínového oleje.

T?ída maskyCelkový pr?nik
FFP120 %
FFP26 %
FFP31 %