Zpět na kategorii: Respirátory pro sport

Celkový pr?nik


Kolik procent ?ástic projde filtra?ním médiem a net?snostmi masky.

Požadavek EN 149.

P?i testech masky nesmí být ve 46 ti z 50 ti výsledk? testovaných vzork? celkové pr?niky v?tší než údaje uvedené v tabulce.


T?ída masky Celkový pr?nik
FFP1 26 %
FFP2 11 %
FFP3 6 %