Respirátory pro sport

Pro ochranu před prachem při sportu ve městě.

Při sportu a intenzivnímu pohybu ve městě je dobré se chránit před negativním vlivem jemného prachu, který nechceme vdechovat. Pokud se sledujeme na index znečištění na mnoha místech v ČR, vidíme, že situace je špatná po velkou část roku nikoliv pouze při smogu, který je i cítit.

Na respirátory pro užití při sportu jsou kladeny odlišné nároky než na pracovní respirátory. Jednak designové, nebo požadujeme delší životnost než 20 min, to je doba po kterou se provádí testy dle EN 149.


Váhy vlastností v hodnocení

Všechna hodnocení

Designový vzheld

Pro mnoho aktivit nemusí být klasický design masky nebo pracovního respirátoru vhodný. Například pro pohyb po městě v době smogu nebo sport. Pokud respirátor vypadá jako šátek je to velké plus pro praktickou použitelnost.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Mechanická filtrace

Filtrační média respirátorů nezachytávají částice pouze mechanicky, pomáhají si elektrostatickým nabitím. Toto řešení má jednak výhody v podobě vyššího záchytu při nižším dýchacím odporu, má ale i velké nevýhody. Hlavní nevýhodou je omezená doba použitelnosti filtru daná postupnou ztrátou elektrostatického náboje. Relativně méně to vadí u jednorázových produktů, u opakovaně používaných filtrů se jedná ale o fatální nedostatek. Norma EN 149 testuje na 20min užití, jak filtrační schopnost vypadá potom je různé.

Někteří výrobci napomáhají lepším dezinfekčním nikoliv filtračním vlastnostem tak, že přidávají do materiálu roušky těkavá chemická činidla nebo nanočástice stříbra a pod. To pochopitelně popírá účel roušky jako ochrany proti vdechování nežádoucích substancí.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Znovupoužitelné

Vícenásobné užití je při aplikaci pro sport a volnočasové aktivity důležité, vykonáváme je opakovaně a pravidelně, jednak můžeme mít respirátor vždy bez starostí po ruce a navíc ušetříme za opakované nákupy jednorázových produktů.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Nastavení velikosti

Nastavení velikosti se zde hodí daleko více než u jednorázových pracovních respirátorů. Pokud existuje universální nastavení velikosti, je možné respirátor přizpůsobit vaší konkrétní velikosti. U opakovaně využívaných respirátorů pro sport, je můžete například někomu půjčit , nebo docílit lepšího těsnění pro aktuální situaci.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Celkový průnik

Požadavek EN 149.

Při testech masky nesmí být ve 46 ti z 50 ti výsledků testovaných vzorků celkové průniky větší než údaje uvedené v tabulce.


Třída masky Celkový průnik
FFP1 26 %
FFP2 11 %
FFP3 6 %


title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Dýchací odpor

Požadavek EN 149.

Pokud maska splňuje normu EN 149 jsou maximální hodnoty pro dýchací odpor následující.

Klasifikace masky podle normyDýchací odpor (mbar při 95l/min) max.
FFP12.1
FFP22.4
FFP33.0

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

3D tvarování

3D konstrukce zvyšuje plochu filtru a ergonomii masky, například lepší možnost mluvit...

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací