Sítě do oken

Filtrační sítě do oken proti hmyzu, alergenům, pylu, prachu a smogu.

Zatímco sítě proti hmyzu jsou klasický produkt, nově jsou k dostání i sítě proti alergenům a úplně nejnověji sítě proti prachu. Přitom díky nanotechnologiím je možné s vysokou účinností filtrovat i jemné částice včetně částic smogu.

Váhy vlastností v hodnocení

Všechna hodnocení

Filtrace PM1

Toto je nejmenší běžně uváděná a měřená velikost částic. Také nejmenší velikost se kterou počítají hygienické limity. indikuje koncentraci smogu a pevných částic z diselových motorů. Měření probíhá při určitém průtoku vzduchu zde při průtoku 1.2 l/min na vzorku rozměrů 30cm x 30 cm . Pokud by rychlost proudění byla vyšší, mohlo by se to projevit poklesem účinnosti některých druhů filtrace (hlavně elektrostatické).

Protože částice této velikosti jsou pro lidské zdraví zdaleka nejškodlivější, je jejich filtrace nejvýše důležitá.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Průhledné

Některé membrány jsou pouze průsvitné, což bývá nedostatečné pro použití v oknech. Ideální je co největší průhlednost, protože okno má kromě účelu větrání a osvětlení i umožňovat vizuální kontakt s venkovním prostředím. Orientační míra průhlednosti by měla být patrná z fotografií produktů.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Propustnost vzduchu

Objem vzduchu, který membrána (nebo obecně textilie) propustí při určitém rozdílu tlaku definováno a měřeno podle normy ASTM D737. Měřítko jsou litry / m2 (plochy textilie) / min.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Filtrace PM2.5

Nejčastěji měřený a publikovaný údaj o znečištění je PM2.5 neboli částice menší než 2.5 mikrometrů. Sem už přispívá značná část smogu prachu a spalin z dieselů. Měření probíhá při určitém průtoku vzduchu zde při průtoku 1.2 l/min na vzorku rozměrů 30cm x 30 cm . Pokud by rychlost proudění byla vyšší, mohlo by se to projevit poklesem účinnosti některých druhů filtrace (hlavně elektrostatické).

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Mechanická filtrace

Elektrostatické nabití sice zvyšuje filtrační schopnosti membrány, ale časem se ztrácí a poté filtrační schopnosti membrány značně upadají. Na nanovlákenné bázi existují řešení, která díky nízkému průměru a hustotě vlákna umožňují stálé filtrační schopnosti bez nutnosti elektrostatického náboje.

Elektrostatická filtrace má navíc tu nevýhodu, že její filtrační schopnosti jsou více závislé na rychlosti proudění vzduchu. To je dáno tím, že aby se částice zachytila potřebuje na ní elektrostatická síla působit po nějaký čas, a pokud vzduch proudí rychleji nestačí ji přitáhnout. Tedy v případě průvanu nebo větru může filtrační efektivita elektrostatického filtru velmi trpět.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Filtrace PM10

Procentní účinnost filtrace částic menších než 10 mikrometrů. Tato velkost odpovídá alergenům jako jsou pyl a spóry rostlin. Spóry hub bakterie a smog jsou ale menší. Měření probíhá při určitém průtoku vzduchu zde při průtoku 1.2 l/min na vzorku rozměrů 30cm x 30 cm . Pokud by rychlost proudění byla vyšší, mohlo by se to projevit poklesem účinnosti některých druhů filtrace (hlavně elektrostatické).

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Odpor vzduchu

Definice tohoto pojmu pochází z normy pro filtrační média ASTM D2986. Je to rozdíl tlaku, který se vytvoří pokud budeme přes filtrační médium tlačit vzduch rychlostí 5.3 cm/s , což odpovídá 32l/min na testovanou velikost vzorku. Hodnota se uvádí v mm H2O, tedy tlak ve vodních sloupcích.

Pochopitelně je žádoucí co nejmenší odpor vzduchu při dobrých filtračních schopnostech.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací