Trezory na vybavení bytu a chaty

Trezory pro uložení cenného vybavení bytu nebo chaty, jako například elektronika nářadí zbraně.

Trezor můžeme využít i k uschování daleko běžnějších předmětů denní potřeby. které by jinak byly vystaveny riziku zcizení nebo zničení. Například k úschově drobné elektroniky, dokladů, dokumentů, cenného vybavení bytu nebo dočasně i cenných vín, datových nosičů elektrického nářadí a zbraní.

Můžeme do trezoru uschovat vybavení například při odjezdu z chaty nebo domu či bytu.

Váhy vlastností v hodnocení

Všechna hodnocení

Bezpečnostní třída

Hlavní funkcí trezoru je poskytovat fyzickou ochranu. Měřítkem míry této fyzické ochrany jsou hodnoty průlomové odolnosti, RU.

Aby bylo členění trezorů uchopitelné jsou zavedeny bezpečnostní třídy trezorů, které určují minimální bezpečnostní požadavky na trezor dané třídy a zároveň doporučují pro jaké finanční hodnoty cenností je potřeba odpovídající třída. Pojem bezpečnostní třída je definován v normě ČSN EN 1143-1.

Třídy jsou číslovány vzestupně podle odolnosti s výjimkou základních tříd Z1, Z2, Z3 definovaných v normě ČSN 91 6012 .

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Objem

V některých případech použití může být velký vnitřní prostor žádoucí, například pokud chceme uschovat velké předměty. Ovšem jindy tomu může být naopak pokud chceme uschovat malé cennosti a smlouvy, pak by byl velký trezor příliš nápadný.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Ohnivzdorné

Sice trezor chrání obsah především před fyzickou krádeží, často obsahuje předměty, které je dobré chránit i před jinými živly například požárem. Existuje několik norem pro požární odolnost skladovacích prostor. Míra ochrany se liší podle toho, jako dobu zabrání trezor požáru o určité teplotě, zahřát vnitřní prostot nad stanovenou teplotu. Teplota požáru se bere podle typické teploty požáru prostředí, ve kterém se trezor nachází, požadovaná horní mez pro teplotu vnitřku se stanovuje podle předpokládaného obsahu. Tím může být papír, datové, nosiče, munice a jiné látky.

V praxi je určitá odolnost proti požáru dostačující, protože se nedá předpokládat, že by objekt hořel delší dobu. Není v něm dost hořlavého materiálu a hasiči by mezitím dostali oheň pod kontrolu.

Odolností proti požáru se zabývají normy EN 14470-1, CSN EN 15659, EN 1047-1, americká norma UL 72...

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Zámek

Zámky se dělí dle normy EN 1300 podle počtu kombinací, které nabízejí od nejjednodušších třídy A po složitější B až po nejpokročilejší C. Tato klasifikace hodnotí, jakou překážku představuje zámek z pohledu počtu kombinací. Bezpečnostní třída sice stanovuje jaký zámek minimálně má být u trezoru jaké mechanické odolnosti, může tam být ale zámek vyšší třídy odolnosti.

Sofistikovanější zámky nabízejí vyšší bezpečnost, ale pochopitelně za cenu jistého komfortu jako je například nutnost pamatovat si delší kód nebo potřeba kvalitnějšího a dražšího klíče. Odolnější zámky se tedy vyplatí pouze u trezorů vyšších bezpečnostních tříd.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Vnitřní police

Vnitřní police se hodí pro rozčlenění dispozice trezoru, tento parametr je důležitý hlavně u větších trezorů.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Související články

Další články
  • Trezory na vybavení bytu a chaty

    Trezor na vybavení domácnosti, chaty, dílny

    Trezor na vybavení domácnosti, chaty, dílny

    Většina lidí nesprávně vnímá trezor jako něco co je v bankách a do čeho se dává pouze vysoká hotovost a zlato. Další nesprávnou představou je, že předměty, co se prodávají v hobby marketech jako různé plechové sejfy, poskytují dostatečnou ochranu pro daný účel.