Trezory a sejfy

Sejf je nižší bezpečnostní kategorie trezoru. Ty se dále dělí podle bezpečnostní třídy, provedení.

Trezory a sejfy slouží k bezpečnému uložení různých předmětů Jedná se především o cennosti, doklady, smlouvy, datové nosiče, zbraně, ale může jít i o relativně běžné položky jako je nářadí, elektronika a jiné vybavení bytu, kterého si ceníme.

Trezorů a sejfů se týkají některé normy, které stanovují požadavky na odolnost produktů proti vloupání, ohni a kladou požadavky i na zámky a ukotvení. Jedná se zejména o normy ČSN EN 1143-1 s ČSN EN 91 6012.

Klíčové parametry trezoru jsou jeho odolnost, velikost, provedení (do zdi, do podlahy, skříňový..), pro každý účel se hodí produkt se specifickou kombinací vlastností.