Dezertní víno

Dezertní víno obsahuje vyšší podíl cukru a/nebo alkoholu

Mezi dezertní vína ?adíme nap?íklad Tokajské víno Portské a podobn?. ?asté je použití jako aperitiv.