Šumivá vína

Mezi nejznám?jší šumivá vína pat?í Champagne, Cava, Proseco a další vína podobných styl?.

Sem pat?í p?edevším vína, kde sycení oxidem uhli?itým vzniká pomocí druhotného kvašení v lahvi. okrajov? do této kategorie spadají i perlivá vína, která byla oxidem uhli?itým dosycena.