Rosé

Rosé neboli r?žová vína. R?žová vína jsou vyrobena z hrozn? modrých odr?d révy.

R?žová vína se ?adí na pomezí ?ervených a bílých vín. Jsou sice vyrobena z hrozn? modrých odr?d révy, ale zp?sobem typickým pro bílá vína.

oby?ejn? jsou konzumována v lét? pro osv?žení.