Respirátory

Respirátory, roušky, masky chrání uživatele proti pevným částicím, případně bakteriím i virům

Těmito produkty se zabývá především norma EN 149, která řeší problematiku ochranných prostředků proti pevným částicím.

Ochranné roušky ve zdravotnictví popisuje norma EN 14683:která klade požadavky na odolnost proti polití (splash resistance) a mikrobiální čistotu samotného produktu.

Váhy vlastností v hodnocení

Všechna hodnocení

Klasifikace EN 149

Norma má EN 149 je základní předpis definující respirátory pro ochranu proti prachu. Dělí se na kategorie podle stupně ochrany. Platí při tom ale, že čím větší ochrana, tím vyšší dýchací odpor. Tedy podle kombinace druhu činnosti a očekávaného stupně kontaminace prostředí volíme kategorii ochranné masky.

Obecné vodítko pro výběr je následující.

 • FFP1 pro snížení koncentrace škodlivin na 1/5, hodí se pro alergiky nebo do smogové situace, lehce prašné netoxické prostředí.
 • FFP2 sníží koncentrace škodlivin na 1/20, hodí se pro stavby bourání a prašnější provozy s netoxickým prachem.
 • FFP3 pro nejnáročnější aplikace snižuje koncentrace škodlivin na 1/100, hodí se i pro filtraci toxických karcinogeních a infekčních kontaminantů, v takových případech je ale opakované použití nevhodné.

Norma má EN 149 má i další požadavky než pouze filtrační schopnosti a přijatelný dýchací odpor, které umožňují respirátoru zcela plnit funkci.


title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Mechanická filtrace

Filtrační média respirátorů nezachytávají částice pouze mechanicky, pomáhají si elektrostatickým nabitím. Toto řešení má jednak výhody v podobě vyššího záchytu při nižším dýchacím odporu, má ale i velké nevýhody. Hlavní nevýhodou je omezená doba použitelnosti filtru daná postupnou ztrátou elektrostatického náboje. Relativně méně to vadí u jednorázových produktů, u opakovaně používaných filtrů se jedná ale o fatální nedostatek. Norma EN 149 testuje na 20min užití, jak filtrační schopnost vypadá potom je různé.

Někteří výrobci napomáhají lepším dezinfekčním nikoliv filtračním vlastnostem tak, že přidávají do materiálu roušky těkavá chemická činidla nebo nanočástice stříbra a pod. To pochopitelně popírá účel roušky jako ochrany proti vdechování nežádoucích substancí.

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Dýchací odpor

Požadavek EN 149.

Pokud maska splňuje normu EN 149 jsou maximální hodnoty pro dýchací odpor následující.

Klasifikace masky podle normyDýchací odpor (mbar při 95l/min) max.
FFP12.1
FFP22.4
FFP33.0

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Celkový průnik

Požadavek EN 149.

Při testech masky nesmí být ve 46 ti z 50 ti výsledků testovaných vzorků celkové průniky větší než údaje uvedené v tabulce.


Třída masky Celkový průnik
FFP1 26 %
FFP2 11 %
FFP3 6 %


title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Průnik médiem

Jak je kvalitní samotné filtrační médium masky. Požadavek EN 149.

Maximální povolené průniky při průtoku vzduchu 95 l/min zkoušeno aerosolem NaCl a aerosolem Parafínového oleje.

Třída maskyCelkový průnik
FFP120 %
FFP26 %
FFP31 %

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

3D tvarování

3D konstrukce zvyšuje plochu filtru a ergonomii masky, například lepší možnost mluvit...

title

Zde casem bude link na detail vlastnosti

Více informací

Související články

Další články
 • Respirátory

  Jak vybírat respirátor

  Jak vybírat respirátor

  Jak a kdy používat respirátory proti prachu? Pokud budeme provádět intenzivní pohyb v málo zamořeném prostředí, preferujeme malý dýchací odpor, jinak preferujeme vysokou filtrační účinnost. Klasifikace FFP1 snižuje množství vdechovaných částic na 20procent FFP2 na 5 procent a FFP3 na 2 a méně procent.

 • Respirátory

  Funkce respirátorů a roušek proti pevným částicím

  Funkce respirátorů a roušek proti pevným částicím

  Existuje řada situací a míst, kde se vyskytuje zvýšená koncentrace prachových částic proti kterým je dobré se nějak chránit. Jedná se o prach ve městě, zejména z intenzivní dopravy a průmyslové činnosti, aerosoly pesticidů z postřiků polí, parků a železničních svršků, viry a bakterie, prach způsobený pracovní činností spalovacími procesy...