Ochranné masky

Roušky a masky proti pevným ?ásticím, chrání proti zne?i?t?ní vzduchu pevnými ?ásticemi

Tyto prost?edky chrání zejména proti malým pevným ?ásticím, kterými bývají zamo?ena n?která prost?edí.Nejjednodušší modely chrání spíše pouze proti vykašlávání kapénkových infekcí, naopak vrcholné modely s nanomembránami chrání dokonce i proti vdechnutí vir?.