720

Ji?í K?s

720
p?edseda asociace nanotechnologického pr?myslu ?R

Ji?í K?s je ?eský podnikatel, propagátor nanotechnologií a konceptu t?etí pr?myslové revoluce amerického ekonoma Jeremy Rifkina. Je technik s humanitním p?esahem. Vystudoval pr?myslovou energetiku a pozd?ji i sociologii a psychologii. Dvacet let se v?noval oboru pr?myslové automatizace, zahrani?nímu obchodu a marketingu. Byl obchodní ?editel ?esko-italské firmy. Je spoluzakladatelem firmy nanoSPACE, která využívá nanovlákno v antialergických l?žkovinách. Je duchovním otcem projektu ?esko je nano a p?edsedou Asociace nanotechnologického pr?myslu ?R, jejíž založení inicializoval. Ve svých vizích vidí sv?t založený na sdílení a decentralizaci, kde energie p?estala být zajímavou komoditou, po ulicích jezdí autonomní elektromobily a zdraví ?lov?ka hlídají nanosenzory.

Číst více

Expert na

Články od experta