300

Lukáš Neterda

jednatel PORTÁL kvalt.cz s.r.o.

300
Poskytuji základní hodnocení z pohledu kvalt.cz pro kategorie, kde se nepodařilo najít erudovanější experty. Jednatel a zakladatel a iniciátor myšlenky portálu kvatl.cz.

Podměty pro vznik portálu Kvalt.cz byla snaha strukturovat informace o kvalitě výrobků, které byly jinak roztroušené po internetu a umožnit jejich srovnání.

Chceme se soustředit na reálné, relevantní a objektivně užitečné produkty pro denní život.

S kvalitou je nerozlučně spjata problematika biomedicíny. To je obor, který se v zahraničí rozvíjí tak rychle, že je nutné čerpat přímo z originálních zdrojů. Mezi dobré rozcestníky patří blog Joshe Mitteldorfa , různí lidé co sledují oblasti anti-agingu , Rhonda Patrick , nebo zajímavé videokurzy. Dále se budeme odkazovat na stránky nadace Weston A. Prince, a jiné zajímavé světové odborníky.


Číst více

Expert na

Články od experta

 • Anti-Aging

  Proč existuje stárnutí? Demografická teorie stárnutí.

  Stárnutí a anti-aging je fenomén který, hýbe odpradávna společností. Přesto věda nedokázala přijít s vysvětlující teorií . Skutečnost je taková, že u lidí dochází procesy stárnutí k cílené autodestrukci, nikoliv k opotřebení nebo vysílení. V principu stejné autodestrukci jako u jiných živočišných druhů, ze stejných tj. demografických důvodů.
  300
  Expert

  Lukáš Neterda

  15:51 17.06.2018
 • Zdraví fitnes

  Jak chápat základy biologie a medicíny pro hodnocení kvality

  Pro hodnocení kvality je určitý model biomedicínského sebepoznání nutný, neboť kvalita je vztažena k osobě konzumenta. Zde vám přinášíme obecnou teorii biologie a medicíny, která se krystalizuje z nejnovějších výzkumů, ale paradoxně i prastarých pozorování. Cílem je vytvořit ucelený výklad, který by dával smysl, přiměřeně vystihuje realitu a pomáhá vysvětlit biologické jevy a jejich příčinné souvislosti a praktické důsledky. Korektní chápání evoluce je pro orientaci v biologie a zdraví nepostradatelné. Tento fakt vystihuje citát „Nic v biologii/medicině nedává smysl, pouze ve světle evoluce“.
  300
  Expert

  Lukáš Neterda

  22:58 25.05.2018
 • Červená vína

  Zdravotní přínosy vína převažují nad riziky

  Je víno zdravé nebo zdraví ohrožuje? V prvním článku jsme ukázali jak aditiva a komercionalizace udělali z běžně dostupného vína nezdravou průmyslovou potravinu. Nyní se podíváme na to, čím je tradiční víno zdravé a co říkají různé studie.
  300
  Expert

  Lukáš Neterda

  23:23 10.01.2018
 • Tuky a oleje

  Semena, semenné oleje a tuky (díl 1)

  Módní tvrzení ohledně prospěšnosti zvýšení příjmu polynenasycených mastných kyselin je nesmyslné, historicky naopak došlo v několika desetiletích k expanzi z 15g/den na 40g/den (data z USA), ale konzumované mastné kyseliny jsou nevhodné struktury a kvality viz dále. V tom je celý problém.
  300
  Expert

  Lukáš Neterda

  13:38 10.10.2017
 • Červená vína

  Jak velkoprodukce mění víno

  Víte skutečně co je v lahvi vína? Je víno zdravé nebo zdraví ohrožuje? V této sérii se podíváme na to jak se víno stalo z tradičního produktu komercionalizovanou komoditou, a podíváme se na přínosy a rizika konzumace vína.
  300
  Expert

  Lukáš Neterda

  18:47 30.09.2017