Jak velkoprodukce mění víno

Víte skutečně co je v lahvi vína? Je víno zdravé nebo zdraví ohrožuje? V této sérii se podíváme na to jak se víno stalo z tradičního produktu komercionalizovanou komoditou, a podíváme se na přínosy a rizika konzumace vína.

200

Lukáš Neterda

18:47 30.09.2017

Následující článek je postaven na volném překladu a výtahu z webu chriskresser.com konkrétně z tohoto článku, nejlépe totiž odpovídá na otázku kvality vína z pozice jeho efektu na zdraví.

Víte skutečně co je v lahvi vína? Je víno zdravé nebo zdraví ohrožuje? V této sérii se podíváme na to jak se víno stalo z tradičního produktu komercionalizovanou komoditou, a podíváme se na přínosy a rizika konzumace vína.

Nejstarší důkazy o pití vína pocházejí z neolitu před 7 tisíci lety.

Co obsahuje láhev vína?

Kromě vody následující složky:

 • Cukr. Co nebylo zkvašeno zůstává ve formě zbytkového cukru.
 • Vinné kvasnice. Přirozeně se vyskytují na hroznech a poté zkvasí vinný cukr. Dnes ale místo toho dodává většina výrobců komerční kvasnice.
 • Ethanol. Obyčejně je obsah alkoholu mezi 10ti a 13ti procenty.
 • Fenoly a Polyfenoly. Polyfenoly ovlivňují vzhled chuť texturu a vůni vína. Nejspíše jim vděčíme za pozitivní efekty uměřené konzumace vína. Jsou v semínkách, slupce i dužině. Kvašení a zrání v sudech zvyšuje jejich koncentraci.
 • Methanol. Je ve víně ve velmi malých koncentracích, jako ve většině zralého ovoce
 • Jiné alkoholy, aldehydy, kyseliny. Cukry jsou také metabolizovány na vyšší alkoholy, estery a aldehydy, které přispívají ke komplexnosti vína.

Komercionalizace změnila víno

Tradiční postup výroby byl takový, že se nechaly kvasit rozemleté hrozny. To dávalo relativně méně alkoholická vína bohatá na polyfenoly. Dnes je to více chemie.

I produkce hroznů se změnila. Zasazení keřů blíže k sobě zvyšuje výnosy, ale posouvá dobu zralosti hroznů, které tak mají více kyselosti, to je spojováno se sníženou kvalitou hroznů. Tento způsob si vyžaduje zavlažování, které sice zvyšuje sklizeň, ale snižuje cukernatost a zvyšuje kyselost. Tradičně přitom lehký vodní stres rostliny po dozrání hroznů zvyšoval kvalitu hroznů.

Aditiva a kontaminanty

Dnes je schválena řada aditiv, jejich cílem je zvýšit produkci vína a zlevnit jí a dosáhnout stálosti produktu.

Zde je seznam některých nežádoucích příměsí

 • Kousky dubu a dubové piliny. Zatímco představa a očekávání je, že víno zraje v dubovém sudu realita je často taková, že se k urychlení procesu používají Kousky dubu nebo dubové piliny. Tento postup byl do roku 2006 v EU zakázán. Takové víno vykazuje odchylky chuti a není vhodné pro archivaci.
 • Mega purpurové barvivo. Přidává se z důvodu zlepšení barvy nebo zakamuflování barevných defektů do naprosté většiny vín s cenou pod 200 Kč. Barvivo se projevuje agresivní barvivostí vína.
 • Siřičitany. Je riskantní těžké a občas i skoro nemožné udělat víno bez siřičitanů. Někteří výrobci jich ale přidávají příliš. Limit je 350 ppm u bio vín 100 ppm.
 • Histaminy. Histaminy jsou obsaženy přirozeně v řadě potravin, ale mohou vyprovokovat u citlivých jedinců alergické reakce podobně jako bodnutí vosy. Obsah histaminů se velmi liší víno od vína. Moderní metody produkce vína a zejména hnojení , bio vína mají nižší koncentrace histaminů.
 • Komerční kvasinky. Dříve se víno produkovalo pouze s kvasinkami, které na něm přirozeně byly, dnes se používají komerční před připravené směsi, které obsahují často geneticky modifikované organizmy. Ty mohou produkovat více histaminu.
 • Pesticidy herbicidy a fungicidy. Studie provedená na francouzských vínech ukazuje, že pouze 10procent neobsahovalo žádné stopy pesticidů a fungicidů. Bio vína by tyto látky obsahovat neměla.
 • Arsen. Vypadá to, že rýže není jediná potravina, která má problém s arsenem. Před několika lety proběhl soud s několika výrobci vína, kteří až pětinásobně překročili povolené limity pro obsah arsenu.
 • Ftaláty. Podle této studie byly nalezeny v téměř dvou třetinách Francouzských vín. Jen sedmnáct procent vín neobsahovalo žádný z testovaných ftalátů. Pravděpodobný zdroj kontaminace jsou nátěry kádí.
 • Mykotoxiny.

Tento výčet asi vyznívá pesimisticky, ale jsou to nejhorší případy kontaminantů. Existují způsoby, jak vybírat, abychom tato rizika minimalizovali. Přínosy si probereme v dalším dílu.

Související články

Další články
 • Zdravotní přínosy vína převažují nad riziky

  Je víno zdravé nebo zdraví ohrožuje? V prvním článku jsme ukázali jak aditiva a komercionalizace udělali z běžně dostupného vína nezdravou průmyslovou potravinu. Nyní se podíváme na to, čím je tradiční víno zdravé a co říkají různé studie.

  Naprostá většina zdravotních benefitů vína je připisována polyfenolům, v průběhu procesy výroby a zrání vína se mění jejich struktura na komplexnější produkt.

  Polyfenoly jsou zdraví prospěšné z několika důvodů. Zaprvé jako antioxidanty redukují zátěž oxidativního stresu, který je příčinou řady nemocí. Za druhé neutralizují volné radikály, které jsou velice nestabilní a poškozují tkáně prostřednictvím volatilních řetězových reakcí. Dále polyfenoly pomáhají střevní mikroflóře podporují příznivé bakterie.

  Zdravotní přínosy vína

  Červené víno obsahuje v průměru 200mg polyfenolů na skleničku, bíle 30mg. Ačkoliv řada pozitivních účinků je prokázána i u bílého vína, červené se konzistentně ukazuje jako lepší.

  Antioxidační a protizánětlivé účinky. Za protizánětlivými a protioxidačními vlastnostmi vína je více než pouze efekt jednotlivých polyfenolů. Ve studii došlo k významnému zvýšení celkové antioxidační úrovně v krevní plasmě a to jak u mladých tak starších účastníků, studie probíhala dva týdny. Dvě sklenice vína denně, zvýšila za týden expresi antioxidačních enzymů a jejich aktivitu v krvi.

  Nemoci srdce a cév. Fenomén francouzský paradox existuje patrně jako pozitivní efekt pití vína. Po čtyřtýdenní konzumaci Sicilského červeného vína, došlo ke snížení zánětlivých biomarkerů tepen. Rozsáhlá studie rovněž prokázala, že pijáci vína mají výrazně nižší úmrtnost na nemoci oběhové soustavy, než lidé co víno nepijí.

  Kognitivně mozkové funkce. V sedmileté studii na 5ti tisících účastnících si vedli konzumenti vína lépe než ostatní účastníci.

  Střevní mikroflóra. Více o pozitivním efektu polyfenolů na střevní mikroflóru se píše zde. Detailnější tvrzení o zlepšení složení střevní mikroflóry, tj. Zvýšení počtu prospěšných bakterií

  Proti rakovinné účinky. Jednotlivé polyfenoly nacházející se ve víně jako je resveratrol a anthocyanin zabraňují růstu rakovinných buněk a zabíjejí je. O resveratrolu, testy polyfenolů z malin na krysách a aktualizace z poslední doby.

  Míra úmrtnosti. Na 25 ti tisíci lidech bylo zjištěno , že míra úmrtnosti umírněných konzumentů vína byla nižší než abstinentů a pijáků jiných alkoholů. Obdobná studie z Dánska 13 tisíc dospělých, 11tel trvání podobné závěry

  Masivní objem studií a dokonce klinické pokusy, dokazují, že umírněná konzumace vína, zejména červeného, má tyto a spoustu dalších pozitivních zdravotních efektů

  Rizika konzumace vína

  Vyčerpání Glutathionu. Glutathion je klíčový pro detoxikaci mnoha škodlivých substancí.

  Poškození jater. Pokud vypijete příliš mnoho alkoholu najednou játra trpí, a pokud to děláte opakovaně po delší dobu budou následovat ztučnělá játra, žloutenka, nebo dokonce cirhóza.

  Závislost. Alkohol je relativně dost návyková substance v porovnání s ostatními látkami.

  Deprese. Mírné pití alkoholu je spojeno s poklesem rizik deprese, pití většího množství naopak rizika deprese zvyšuje

  Porušení střev. Alkohol může zhoršit syndrom zvýšené propustnosti střev, což je závažný problém, který ze střev dostane do těla zánětlivé toxiny. Polyfenoly obsažené ve víně část těchto zánětů zmírňují.

  Rakovina prsu. Dokonce i malé dávky alkoholu poněkud zvedají riziko rakoviny prsu, se zvyšující se dávkou riziko proporcionálně roste.

  Závěr

  Opět vycházíme z článku publikovaného na webu chriskresser.com. Každý by si měl udělat sám závěry ohledně rozhodnutí jestli víno pít nebo ne, na základě vlastních zdravotních predispozicí. Pokud se rozhodneme víno konzumovat, je přirozeně výhodnější jeho přirozená varianta, která byla ušetřena nešvarů komercionalizace. Jak se tento pohled potkává s ostatními způsoby hodnocení vína podle chuti a jaká je dynamika při nákupu a tvorbě ceny vína si povíme v posledním díle seriálu.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  23:23 10.01.2018
 • Jak velkoprodukce mění víno

  Víte skutečně co je v lahvi vína? Je víno zdravé nebo zdraví ohrožuje? V této sérii se podíváme na to jak se víno stalo z tradičního produktu komercionalizovanou komoditou, a podíváme se na přínosy a rizika konzumace vína.

  Následující článek je postaven na volném překladu a výtahu z webu chriskresser.com konkrétně z tohoto článku, nejlépe totiž odpovídá na otázku kvality vína z pozice jeho efektu na zdraví.

  Víte skutečně co je v lahvi vína? Je víno zdravé nebo zdraví ohrožuje? V této sérii se podíváme na to jak se víno stalo z tradičního produktu komercionalizovanou komoditou, a podíváme se na přínosy a rizika konzumace vína.

  Nejstarší důkazy o pití vína pocházejí z neolitu před 7 tisíci lety.

  Co obsahuje láhev vína?

  Kromě vody následující složky:

  • Cukr. Co nebylo zkvašeno zůstává ve formě zbytkového cukru.
  • Vinné kvasnice. Přirozeně se vyskytují na hroznech a poté zkvasí vinný cukr. Dnes ale místo toho dodává většina výrobců komerční kvasnice.
  • Ethanol. Obyčejně je obsah alkoholu mezi 10ti a 13ti procenty.
  • Fenoly a Polyfenoly. Polyfenoly ovlivňují vzhled chuť texturu a vůni vína. Nejspíše jim vděčíme za pozitivní efekty uměřené konzumace vína. Jsou v semínkách, slupce i dužině. Kvašení a zrání v sudech zvyšuje jejich koncentraci.
  • Methanol. Je ve víně ve velmi malých koncentracích, jako ve většině zralého ovoce
  • Jiné alkoholy, aldehydy, kyseliny. Cukry jsou také metabolizovány na vyšší alkoholy, estery a aldehydy, které přispívají ke komplexnosti vína.

  Komercionalizace změnila víno

  Tradiční postup výroby byl takový, že se nechaly kvasit rozemleté hrozny. To dávalo relativně méně alkoholická vína bohatá na polyfenoly. Dnes je to více chemie.

  I produkce hroznů se změnila. Zasazení keřů blíže k sobě zvyšuje výnosy, ale posouvá dobu zralosti hroznů, které tak mají více kyselosti, to je spojováno se sníženou kvalitou hroznů. Tento způsob si vyžaduje zavlažování, které sice zvyšuje sklizeň, ale snižuje cukernatost a zvyšuje kyselost. Tradičně přitom lehký vodní stres rostliny po dozrání hroznů zvyšoval kvalitu hroznů.

  Aditiva a kontaminanty

  Dnes je schválena řada aditiv, jejich cílem je zvýšit produkci vína a zlevnit jí a dosáhnout stálosti produktu.

  Zde je seznam některých nežádoucích příměsí

  • Kousky dubu a dubové piliny. Zatímco představa a očekávání je, že víno zraje v dubovém sudu realita je často taková, že se k urychlení procesu používají Kousky dubu nebo dubové piliny. Tento postup byl do roku 2006 v EU zakázán. Takové víno vykazuje odchylky chuti a není vhodné pro archivaci.
  • Mega purpurové barvivo. Přidává se z důvodu zlepšení barvy nebo zakamuflování barevných defektů do naprosté většiny vín s cenou pod 200 Kč. Barvivo se projevuje agresivní barvivostí vína.
  • Siřičitany. Je riskantní těžké a občas i skoro nemožné udělat víno bez siřičitanů. Někteří výrobci jich ale přidávají příliš. Limit je 350 ppm u bio vín 100 ppm.
  • Histaminy. Histaminy jsou obsaženy přirozeně v řadě potravin, ale mohou vyprovokovat u citlivých jedinců alergické reakce podobně jako bodnutí vosy. Obsah histaminů se velmi liší víno od vína. Moderní metody produkce vína a zejména hnojení , bio vína mají nižší koncentrace histaminů.
  • Komerční kvasinky. Dříve se víno produkovalo pouze s kvasinkami, které na něm přirozeně byly, dnes se používají komerční před připravené směsi, které obsahují často geneticky modifikované organizmy. Ty mohou produkovat více histaminu.
  • Pesticidy herbicidy a fungicidy. Studie provedená na francouzských vínech ukazuje, že pouze 10procent neobsahovalo žádné stopy pesticidů a fungicidů. Bio vína by tyto látky obsahovat neměla.
  • Arsen. Vypadá to, že rýže není jediná potravina, která má problém s arsenem. Před několika lety proběhl soud s několika výrobci vína, kteří až pětinásobně překročili povolené limity pro obsah arsenu.
  • Ftaláty. Podle této studie byly nalezeny v téměř dvou třetinách Francouzských vín. Jen sedmnáct procent vín neobsahovalo žádný z testovaných ftalátů. Pravděpodobný zdroj kontaminace jsou nátěry kádí.
  • Mykotoxiny.

  Tento výčet asi vyznívá pesimisticky, ale jsou to nejhorší případy kontaminantů. Existují způsoby, jak vybírat, abychom tato rizika minimalizovali. Přínosy si probereme v dalším dílu.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  18:47 30.09.2017