Funkce respirátorů a roušek proti pevným částicím

Existuje řada situací a míst, kde se vyskytuje zvýšená koncentrace prachových částic proti kterým je dobré se nějak chránit. Jedná se o prach ve městě, zejména z intenzivní dopravy a průmyslové činnosti, aerosoly pesticidů z postřiků polí, parků a železničních svršků, viry a bakterie, prach způsobený pracovní činností spalovacími procesy...

200

Lukáš Neterda

23:17 15.05.2016

Proti těmto znečištěním se používají respirátory, které se zaměňují s rouškami. Roušky ve zdravotnictví, plní trochu jiný účel a jsou na ně kladeny lehce odlišné požadavky z jiné normy. Musí chránit nejen nositele ale i okolí a důraz je kladen na filtraci bakterií, virů (ty se dají zahrnout pod pevné částice) a odolnost proti průniku vody.

Špinavé tajemství roušek ve zdravotnictví je to, že se za účelem zvýšení filtrační schopnosti virů a bakterií napouští těkavými chemickými látkami, které mají za úkol zabít viry a bakterie. Pro nositele, který tyto výpary vdechuje, se jedná o minimálně kontroverzní substance jako pesticidy, nanočástice stříbra apod. Případné řešení slibují jemnější struktury filtrační netkané textilie viz níže. Viz vlastnost mechanická filtrace.

Abychom pochopili charakteristiky respirátorů a roušek musíme se podívat na princip činnosti filtrace. Na mikroskopické úrovni se uplatňují jiné jevy a síly, takže stačí, aby se částice nečistot dotkla vlákna netkané textilie a přilepí se na něj. Nemusí se tedy odfiltrovat tak, že neprojde mezerami mezi vlákny. To znamená, že i řádově tlustší vlákna s výraznými mezerami mohou filtrovat menší částice. Na titulním obrázku je zobrazena filtrační efektivita pro masky s vlákny o průměrech přes 200nm, které přesto vykazují vysokou filtrační efektivitu pro částice výrazně pod 100nm. Nové metody výroby netkaných textilií, které umožňují dosáhnout průměru vláken netkané textilie v desítkách nm mohou tyto charakteristiky zlepšit.

Kromě filtračních schopností je důležitý i co nejmenší odpor proudu vzduchu.

Podle normy EN 149 jsou respirátory klasifikovány podle ochranných schopností a propustnosti vzduchu do třech tříd

 • FFP1 základní ochrana propustí maximálně 20% částic
 • FFP2 vyšší ochrana propustí maximálně 5% částic
 • FFP3 maximální ochrana propustí maximálně 2% částic

Důvod proč je na serveru kvalt.cz kromě těchto tříd i filtrační schopnost a propustnost je ten, že některé výrobky mají lepší než předepsané parametry pro tuto třídu.

Související články

Další články
 • Jak vybírat respirátor

  Jak a kdy používat respirátory proti prachu? Pokud budeme provádět intenzivní pohyb v málo zamořeném prostředí, preferujeme malý dýchací odpor, jinak preferujeme vysokou filtrační účinnost. Klasifikace FFP1 snižuje množství vdechovaných částic na 20procent FFP2 na 5 procent a FFP3 na 2 a méně procent.

  Respirátory se zaměňují s rouškami. Zdravotnické roušky slouží jiným účelům, nechrání nositele, ale okolí především před infekčními chorobami, nemají žádný vliv na redukci malých pevných částic vdechovaných nositelem.

  Respirátory chrání nositele.

  Jak v případě venkovních aktivit

  Najdeme si koncentrace škodlivin v našem okolí na serveru monitorujícím kvalitu vzduchu. Ta je zde vyjádřena pomocí indexu AQI. Detailnější demonstrace on-line formuláře pro výpočet indexu naleznete zde.

  Cílem ochrany je snížit znečištění na úroveň AQI indexu 50 a méně, zároveň zachovat si co největší pohodlí tedy minimalizovat dýchací odpor. Pro většinu takových aktivit stačí ochrana na úrovni FFP1 nebo FFP2 s co nejnižším dýchacím odporem. Při takovém užití lze respirátor používat opakovaně pokud se nezanese a nevzroste dýchací odpor.

  Chřipková epidemie, lety, hromadná doprava a čekárny lékaře.

  Zde upřednostňujeme maximální ochranu tedy FFP3, opět čím menší dýchací odpor tím lépe. Díky mechanizmu fungovánírespirátor chrání i před viry, které mohou být menší než mezery ve filtračním médiu. Respirátor je v těchto aplikacích pouze na jednou použití, neboť se zachytává mikroby, kteří mohou být zdrojem infekce.

  Prašné pracovní aktivity

  Mnoho pracovních aktivit produkuje znečištění jemnými částicemi, ačkoliv to tak často nevypadá. ?klid, malování, stavební práce, broušení, venkovní práce s postřiky. Zde používáme maximální možnou míru ochrany tedy pokud možno FFP3. Pokud jsou částice netoxické, můžeme použít respirátor opakovaně.


  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  10:30 20.07.2016
 • Funkce respirátorů a roušek proti pevným částicím

  Existuje řada situací a míst, kde se vyskytuje zvýšená koncentrace prachových částic proti kterým je dobré se nějak chránit. Jedná se o prach ve městě, zejména z intenzivní dopravy a průmyslové činnosti, aerosoly pesticidů z postřiků polí, parků a železničních svršků, viry a bakterie, prach způsobený pracovní činností spalovacími procesy...

  Proti těmto znečištěním se používají respirátory, které se zaměňují s rouškami. Roušky ve zdravotnictví, plní trochu jiný účel a jsou na ně kladeny lehce odlišné požadavky z jiné normy. Musí chránit nejen nositele ale i okolí a důraz je kladen na filtraci bakterií, virů (ty se dají zahrnout pod pevné částice) a odolnost proti průniku vody.

  Špinavé tajemství roušek ve zdravotnictví je to, že se za účelem zvýšení filtrační schopnosti virů a bakterií napouští těkavými chemickými látkami, které mají za úkol zabít viry a bakterie. Pro nositele, který tyto výpary vdechuje, se jedná o minimálně kontroverzní substance jako pesticidy, nanočástice stříbra apod. Případné řešení slibují jemnější struktury filtrační netkané textilie viz níže. Viz vlastnost mechanická filtrace.

  Abychom pochopili charakteristiky respirátorů a roušek musíme se podívat na princip činnosti filtrace. Na mikroskopické úrovni se uplatňují jiné jevy a síly, takže stačí, aby se částice nečistot dotkla vlákna netkané textilie a přilepí se na něj. Nemusí se tedy odfiltrovat tak, že neprojde mezerami mezi vlákny. To znamená, že i řádově tlustší vlákna s výraznými mezerami mohou filtrovat menší částice. Na titulním obrázku je zobrazena filtrační efektivita pro masky s vlákny o průměrech přes 200nm, které přesto vykazují vysokou filtrační efektivitu pro částice výrazně pod 100nm. Nové metody výroby netkaných textilií, které umožňují dosáhnout průměru vláken netkané textilie v desítkách nm mohou tyto charakteristiky zlepšit.

  Kromě filtračních schopností je důležitý i co nejmenší odpor proudu vzduchu.

  Podle normy EN 149 jsou respirátory klasifikovány podle ochranných schopností a propustnosti vzduchu do třech tříd

  • FFP1 základní ochrana propustí maximálně 20% částic
  • FFP2 vyšší ochrana propustí maximálně 5% částic
  • FFP3 maximální ochrana propustí maximálně 2% částic

  Důvod proč je na serveru kvalt.cz kromě těchto tříd i filtrační schopnost a propustnost je ten, že některé výrobky mají lepší než předepsané parametry pro tuto třídu.

  200
  Expert

  Lukáš Neterda

  23:17 15.05.2016